Вверх

Меморандум про створення Коаліції демократичних сил України (текст)

Виходячи з турботи за долю майбутнього України, захисту національного суверенітету, прав та свобод людини, розвитку демократії, забезпечення прозорої чесної політики, налагодження рівноправного діалогу між суспільством та владою, ми, представники політичних партій та блоків, що підписалися нижче, заявляємо про створення Коаліції демократичних сил.

В день відкриття першої сесії Верховної Ради України V-го скликання, ми укладемо Угоду про створення Коаліції депутатських фракцій (далі - Угода), відповідно до частини шостої статті 83 Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

Учасники Коаліції демократичних сил України (далі - учасники Коаліції) погодили мету, головні принципи та засади її формування.

1. Мета Коаліції демократичних сил

1.1. Формування коаліції депутатських фракцій з метою створення парламентської більшості.

1.2. Формування відповідно до статті 82 Конституції України складу Кабінету Міністрів України.

1.3. Спільне визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики відповідно до статті 85 п. 5 Конституції України.

1.4. Підготовка, схвалення та реалізація узгодженої Програми діяльності Кабінету Міністрів України відповідно до ст. 85 п. 11 Конституції України.

1.5. Узгодження всіх призначень та звільнень з посад, що відносяться до компетенції Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих адміністрацій, а також посад що подаються на затвердження Верховній Раді Президентом України.

2. Основні принципи та програмні засади діяльності Коаліції демократичних сил

2.1. Продовження роботи над поглибленням та удосконаленням політичної реформи. Прийняття змін до Конституції України, спрямованих на розвиток прав та можливостей місцевого самоврядування, недопущення федералізації України, реформування системи правосуддя; законодавче забезпечення норм Конституції шляхом прийняття супровідних законів, зокрема, «Про Кабінет Міністрів України», «Про Президента України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про нормативно-правові акти», «Про спеціальні слідчі комісії Верховної Ради», зміни до виборчого законодавства.

2.2. Здійснення комплексної реформи адміністративно-територіального устрою, яка, серед іншого, забезпечить перерозподіл владних повноважень на місцях на користь виконавчих органів місцевого самоврядування.

2.3. Реальне забезпечення норм, що передбачені розділом І «Загальні засади» та розділом ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина» Конституції України.

2.4. Відміна прокурорського загального нагляду та забезпечення реформи правоохоронних органів.

2.5. Визначення та забезпечення соціальних стандартів для гідного життя людини відповідно до європейського рівня та реалізація соціально орієнтованої внутрішньої політики.

2.6. Підтримка українського товаровиробника, забезпечення розвитку ринкової економіки та повноцінної участі України в міжнародних торговельних відносинах.

2.7. Стратегічний курс на інтеграцію України в ЄС та стабільні добросусідські стосунки з Російською Федерацією і всіма сусідами України.

2.8. Подолання корупції та хабарництва, повне і безумовне відділення бізнесу від влади, скасування недоторканості депутатів місцевих рад.

3. Зобов’язання учасників Коаліції 3.1. Учасники Коаліції ставлять за мету об’єднати зусилля Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій для захисту національних інтересів, боротьби з корупцією, злочинністю та забезпечення сталого духовного, суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України.

3.2. Учасники Коаліції забезпечують узгодження програм партій та політичних блоків - учасників Коаліції та програми діяльності Президента України для реалізації збалансованої внутрішньої та зовнішньої політики; підготовку та схвалення Верховною Радою України «Засад внутрішньої і зовнішньої політики».

3.3. Учасники Коаліції впродовж 30 днів з моменту підписання Угоди формують поіменний склад парламентської більшості та створюють Коаліційний Уряд.

3.4. Учасники Коаліції впродовж 30 днів з моменту підписання Угоди розробляють та вносять до Верховної Ради України Програму діяльності Коаліційного Уряду, яка базується на «Засадах внутрішньої та зовнішньої політики».

3.5. Для реалізації положень, викладених в пп. 3.3. та 3.4. цього Меморандуму, Учасники Коаліції створюють Робочу Групу у складі 3-х представників від кожного Учасника Коаліції.

3.6. Учасники Коаліції зобов’язуються не вступати в сепаратні переговори з будь-якою політичною партією чи блоком.

3.7. Розширення складу Коаліції відбувається за консенсусним рішенням Сторін, що підписали цей Меморандум.

4. Принципи створення та функціонування Коаліції

4.1. Партії та політичні блоки, що сформували Коаліцію, беруть участь в розподілі посад відповідно до отриманих на виборах 26.03.2006 результатів. Списки посад, що підлягають розподілу, затверджуються окремо (Список посад у Верховній Раді України, Список посад в центральних органах виконавчої влади і управління, Список глав обласних та районних адміністрацій). Вибір посад серед Учасників Коаліції здійснюється почергово. Кількість посад є пропорційною до отриманого на виборах результату (по кожному списку окремо). Першою право на вибір посади отримує та партія чи блок, що отримала найбільшу кількість голосів на виборах до Верховної Ради. Другою - блок чи партія, що отримала другу кількість голосів на виборах до Верховної Ради, третьою - блок чи партія, що отримала третю кількість голосів на виборах і т.д., в залежності від кількості Учасників Коаліції.

Розподіл посад відбувається за формулою:

де:

Кпу - кількість посад для учасника;

∑п - загальна сума посад;

∑дм - загальна сума депутатських мандатів парламентської більшості;

∑дму - загальна сума депутатських мандатів учасника Коаліції.

4.2. Учасник Коаліції, який здобув найбільшу кількість голосів серед інших учасників Коаліції, вносить кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра України. Інші учасники Коаліції та Президент України не мають права вето на цю кандидатуру.

4.3. Учасники Коаліції не мають права вето на інші обрані посади чи запропоновані кандидатури. Вибрана Учасником Коаліції посада закріплюється за ним на весь термін діяльності Коаліції з правом заміни кандидатури. Заступники керівників (окрім перших заступників) підбираються та пропонуються керівниками міністерств та відомств, відповідно до професійних та моральних якостей претендентів на посаду.

4.4. Учасники Коаліції зобов’язані забезпечити підтримку внесеної кандидатури в парламенті, в Кабінеті Міністрів та в Президента України.

4.5. Перші заступники керівників, що отримали посади відповідно до цієї Угоди, не можуть належати до тих же політичних сил, що і їх керівники. Перші заступники керівників призначаються відповідно до описаного вище квотного принципу розподілу посад, за окремим списком.

4.6. Кандидатури на посади керівників обласних державних адміністрацій вносяться Кабінетом Міністрів України і затверджуються на посадах Президентом України за взаємним погодженням з Учасниками Коаліції, відповідно до описаного вище квотного принципу розподілу посад.

4.7. Кандидатури на посади, призначення яких відповідно до Конституції України належить до компетенції Президента України, призначаються Президентом України за взаємним погодженням з Учасниками Коаліції, відповідно до описаного вище квотного принципу розподілу посад. Кандидатуру Міністра оборони України Президент України, як верховний головнокомандувач, вносить одноосібно, без узгодження з Учасниками Коаліції.

4.8. Один Учасник Коаліції не може претендувати більш як на одну керівну посаду в силових структурах України (Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Генеральна прокуратура України).

4.9. Керівники підрозділу центральної виконавчої влади (міністри) та керівники відповідних профільних комітетів Верховної Ради України не можуть належати до однієї й тієї ж політичної сили.

4.10. Учасники Коаліції зобов’язуються підтримати кандидатури на посади заступника голови Верховної Ради України, перших заступників голів парламентських комітетів, подані представниками опозиційних сил, що не входять до більшості.

Учасники Коаліції:

За БЮТ За НСНУ За СПУ

Ю.Тимошенко Р.Безсмертний О.Мороз

Застереження: Цей Меморандум вступає в силу з моменту набрання чинності відповідного рішення Політичної Ради Соціалістичної партії України.

О.Мороз

екст Меморандуму опублікував УНІАН

«Остров»ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО


Погода
Погода в Киеве
Погода в Донецке
Погода во Львове
Погода в Симферополе

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер:

влажность:

давл.:

ветер: